Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje

HISTORIA GUŁagu

GUŁag do 1941 r.

Uwagi wstępne

1918-1929

1929-1934

1934-1941

GUŁag 1941-1945

Zmiany organizacyjne

Polityka karna

Więzienia

Obozy i kolonie

GUŁag 1945-1953

Uwagi wstępne

Polityka karna

Zmiany organizacyjne

Liczba więźniów

Więźniowie - siła robocza

Zarząd GUŁagu

Wprowadzenie

Biogramy


Na stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów WrocławiaSystem obozowy w ZSRRRozbudowany system represji służący terroryzowaniu społeczeństwa stanowił ważny składnik systemu radzieckiego od poczatku jego istnienia, ale niewyobrażalnie wielkie rozmiary osiągnął gdy na czele partii komunistycznej i państwa stał Józef Stalin. W owym systemie kluczową rolę odgrywały obozy koncentracyjne, tworzone już od 1918 r. W końcu lat 20. rozpoczął się niezwykle dynamiczny okres rozbudowy systemu obozowego pod scentralizowanym zarządem, który formalnie przybierał różne nazwy, ale w obiegu społecznym skojarzony zostałe już na trwałe z terminem GUŁag.

Stanisław Ciesielski

GUŁAG

RADZIECKIE OBOZY KONCENTRACYJNE 1918 - 1953

Warszawa 2010

Instytut Pamięci NarodowejSpis treści

Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje