Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje


POLACY W KAZACHSTANIE
1940-1946

Deportacje 1940-1941

Liczba deportowanych

Status deportowanych

Warunki egzystencji

Wyżywienie

Mieszkanie

Odzież i obuwie

Praca

Stan zdrowia

Pomoc i samopomoc

Otoczenia a Polacy

Postawy i nastroje

Życie religijne

Nastroje zesłanych


Na stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia

 


Polacy w Kazachstanie
Historia i współczesność

pod redakcją
Stanisława Ciesielskiego
i
Antoniego Kuczyńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996

W tomie m.in.:

A.Kuczyński - Dzieje Polaków w Kazachstanie. Zarys problemu historyczno-kulturowego
Z.Wójcik - Przyroda Kazachstanu w pracach przyrodników polskich XIX i XX w.
G.Hryciuk - Patria in exsilio? Masowe deportacje radzieckie do Kazachstanu w latach 30.-50. XX wieku
A.Głowacki - Deportacje obywateli polskich do Kazachstanu i ich osiedlenie w latach 1940-1941
S.Ciesielski - Praca polskich zesłańców w Kazachstanie (1940-1945)
J.Kamocki - Sytuacja Polaków wobec konfliktu kozacko-kazachskiego w Kazachstanie
A.Diaczyński - Teraźniejszość i przyszłość polskiej diaspory w Kazachstanie
M.Gawęcki - Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu

 

Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje