Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje


POLACY W KAZACHSTANIE
1940-1946

Deportacje 1940-1941

Liczba deportowanych

Status deportowanych

Warunki egzystencji

Wyżywienie

Mieszkanie

Odzież i obuwie

Praca

Stan zdrowia

Pomoc i samopomoc

Otoczenia a Polacy

Postawy i nastroje

Życie religijne

Nastroje zesłanych


Na stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia

 

Stanisław Ciesielski

Polacy w Kazachstanie
w latach 1940-1946
Zesłańcy lat wojny

Wrocław 1996


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Deportacje

Rozdział II. Kazachstan - elementy charakterystyki środowiska

Rozdział III. Liczebność ludności polskiej w Kazachstanie 1940-1946

Rozdział IV. Status Polaków zesłanych do Kazachstanu

Rozdział V. Wyżywienie zesłańców

Rozdział VI. Warunki mieszkaniowe

Rozdział VII. Odzież i obuwie

Rozdział VIII. Zatrudnienie polskich zesłańców

Rozdział IX. Zdrowotność zesłańców

Rozdział X. Pomoc dla ludności polskiej

Rozdział XI. Edukacja i opieka nad dziećmi

Rozdział XII. Życie religijne

Rozdział XIII. Otoczenie wobec Polaków

Rozdział XIV. Życie kulturalne i rozrywki

Rozdział XV. Nastroje w polskich zbiorowościach

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis ilustracji


 

Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje