Strona główna

Mapa strony

Moje publikacjePolska myśl polityczna

Koncepcje socjalistów

Kelles-Krauz wobec kwestii narodowej

Wojenne drogi polskich socjalistów

Koncepcje "demokracji społecznej"

Z rozważań lewicy socjalistycznej

Oskar Lange w latach II wojny światowej

Oskar Lange a PKWN

Socjaliści w powojennej Polsce

"Kto podniesie sztandar jedności narodu?"

Spór o socjalistyczny humanizm

Koncepcje syndykalistów

Koncepcje OS "Wolność" 1939-1945

Koncepcje Związku Syndykalistów Polskich 1939-1945

Publikacje

Studia nad myślą socjalistyczną 1939-1948

Tradycja w myśli socjalistycznej 1939-1948


Na stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia           

Stanisław Ciesielski, Jerzy Juchnowski

Dylematy i poszukiwania
Studia nad polską myślą socjalistyczną
1939-1948

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989Spis treści


Wstęp

Rozdział I. Wojenne drogi polskich socjalistów

Rozdział II. "Demokracja społeczna". Wizja ustroju przejściowego

Rozdział III. O rozważaniach ustrojowych lewicy

Rozdział IV. O kształt stosunków między narodami

Rozdział VI. "Kto podniesie sztandar jedności narodu?"

Rozdział VII. Spór o socjalistyczny humanizm

Rozdział VIII. Próba syntezy rewolucjonizmu i demokratyzmu

Rozdział IX.O miejsce Polski w Europie

Zakończenie

Źródła i literatura

Indeks osóbStrona główna

Mapa strony

Moje publikacje