Strona główna

Mapa strony

Moje publikacjePolska myśl polityczna

Koncepcje socjalistów

Kelles-Krauz wobec kwestii narodowej

Wojenne drogi polskich socjalistów

Koncepcje "demokracji społecznej"

Z rozważań lewicy socjalistycznej

Oskar Lange w latach II wojny światowej

Oskar Lange a PKWN

Socjaliści w powojennej Polsce

"Kto podniesie sztandar jedności narodu?"

Spór o socjalistyczny humanizm

Koncepcje syndykalistów

Koncepcje OS "Wolność" 1939-1945

Koncepcje Związku Syndykalistów Polskich 1939-1945

Publikacje

Studia nad myślą socjalistyczną 1939-1948

Tradycja w myśli socjalistycznej 1939-1948


Na stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia

           

Stanisław Ciesielski

Niepodległość i socjalizm
Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939-1948

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986Spis treści


Wstęp

Rozdział I. Tradycja w myśli politycznej WRN (1939-1944)

1. Powstanie i rozwój WRN. Socjaliści na obczyźnie.
2. Tradycja walki narodowowyzwoleńczej.
3. Doświadczenia odbudowy państwa - rok 1918.
4. Wrzesień 1939 - "Polska mas ludowych" i "Polska urzędowa".
6. Rozrachunek z sanacją.
7. Spory o Józefa Pilsudskiego.
8. O polskim ruchu socjalistycznym.

Rozdział II. Lewica socjalistyczna wobec przeszłości (1939-1944)

1. Pierwsze refleksje (1939-1941).
2. Dylematy Polskich Socjalistów.
3. Robotnicza Partia Polskich Socjalistów: kontynuacja czy zerwanie?

Rozdział III. Tradycja w myśli politycznej PPS (1944-1948)

1. Spory i kontrowersje 1944-1947: Pierwsze rozbieżności - XXVI Kongres PPS - O charakter i rolę PPS (lipiec 1945-styczeń 1947) - PPS w sporze o oblicze ruchu robotniczego (styczeń 1947-luty 1948).
2. W poszukiwaniu źródeł powojennej rzeczywistości polskiej. 3. Tradycja a zjednoczenie ruchu robotniczego.

Zakończenie

Źródła i literatura

Indeks osóbStrona główna

Mapa strony

Moje publikacje