Przedmiot społeczny lub humanistyczny
Wybrane problemy socjologii dla historykówPrzygotowanie się do poszczególnych zajęć obejmuje obowiązkowe przestudiowanie odpowiedniej części materiałów dydaktycznych.
Tematy ćwiczeń i literatura


Uwaga: odsyłacze (linki) do odpowiednich materiałów i literatury zapisane są czerwona czcionką z podkreśleniem.
Zajęcia organizacyjne.


Temat 1. Zachowania - działania społeczne - interakcje.

Literatura:

a) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 57-77.

b) B.Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 123-132.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 2. Grupy społeczne.

Literatura:

a) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 234-244.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009, s. 67-75.

c) B.Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 146-149


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 3. Socjalizacja

Literatura:

a) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 461-464.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009, s. 86-93.

c) K. Bolesta-Kukułka, Socjologia ogólna, Warszawa 2003, s. 225-236.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 4. Postawy społeczne

Literatura:

a) M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976, s. 12-25.

b)B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011, s. 200-218.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 5. Nierówności i stratyfikacje społeczne.

Literatura:

a) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 389-402.

b) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 277-290.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 6. Konflikty społeczne.

Literatura:

a) E. Wnuk-Lipinski, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008, s. 243-256.

b) J. Sztumski, Konflikt społeczny, Katowice 1987, s. 66-71.

c) A. Śliz, M.S. Szczepański, Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXVI,2, Lublin 2011, s. 13-24.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 7. Zachowania zbiorowe, działania zbiorowe, ruchy społeczne.

Literatura:

a) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 201-210.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009, s. 322-333.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 8. Kultura.

Literatura:

a) M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2003, s. 14-21.

b) M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2008, s. 54-59.

c) W. Griswold, Socjologia kultury, Warszawa 2013, s.33-.42.

d) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009, s. 37-43.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 9. Pamięć zbiorowa (społeczna)

Literatura:

a) B. Szacka, Czas przeszły - pamięć - mit, Warszawa 2006, s. 32-45.

b) M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2017, s. 25-34.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 10. Naród.

Literatura:

a) M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010, s. 23-25, 28-31.

b) J. Szacki, Czy istnieje socjologia narodu?, [w:] Władza, naród, tożsamość, red. K.Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Kraków 2004, s. 53-55.

c) J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak" 1997, nr 3(502), s. 8-12, 14-23.

d) E. Renan, Co to jest naród?, Warszawa 2018, s. 25-27.

e) B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, s. 18-21.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 11. Tożsamość narodowa - szczególny przypadek tożsamości zbiorowej.

Literatura:

a) Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 35-37, 45-49, 107-111, 114-124, 130-133.

b) A. D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s. 31-35.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 12. Władza w perspektywie socjologicznej.

Literatura:

a) J. Potulski, Sopcjologia politykii, Gdańsk 2007, s. 121-148.

c) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009, s. 233-235.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 13. Stereotypy i uprzedzenia.

Literatura:

a) E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2012, s. 143-148.

b) C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999, s. 40-60.


Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.Temat 14. Socjologia historyczna - przedmiot i metody.

Literatura:

a) A. Kolasa, Socjologia historyczna - problemy przedsięwzięcia interdyscyplinarnego, "Historyka", t. XXVI: 1996, s. 3-20.

b) B. Cymbrowski, K. Frysztacki, Socjologowie patrzą wstecz. Socjologia historyczna między teorią społeczną a splotem subdyscyplin szczegółowych, [w:] Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red. B. Cymbrowski, K. Frysztacki, Opole 2015, s. 11-20.Zakres tematyki, szczegółowe problemy do analizy oraz dodatkowe informacje podane są w materiałach dydaktycznych: materiały dydaktyczne do tematu.