Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje


DEPORTACJE Z ZIEM POLSKICH DO ZSRR 1940-1941
LOSY ZESŁAŃCÓW

Deportacje 1940-1941

Przebieg deportacji

Liczba deportowanych

Narodowość deportowanych

Status deportowanych

Rozmieszczenie zesłanych

Straty

Charakterystyka deportacji

Na zesłaniu

Życie codzienne - książka

Mieszkanie

Ubranie

Wyżywienie

Praca

Tzw. amnestia

Syberia w oczach PolakówNa stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia

 


Życie codzienne
polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946
Studia

pod red. Stanisława Ciesielskiego


Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997


Spis treściWstęp

Grzegorz Hryciuk - Zasady i tryb deportacji. Liczebność i rozmieszczenie zesłańców


Antoni Kuczyński - Wysiedlenie i podróż w nieznane


Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk - Warunki egzystencji

               Wyżywienie

               Ubranie

               Mieszkanie

Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk - Praca polskich zesłańców

Stanislaw Ciesielski - Władze i miejscowa ludność wobec Polaków

Aleksander Srebrakowski - Życie religijne i obrzędowość

Stanislaw Ciesielski - Nastroje w polskich skupiskach

Posłowie

 

Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje