Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje

Z powojennych dziejów Wrocławia

Kongres intelektualistów w 1948 r.

Warunki życia w mieście 1955-1956

Wrocław 1956 r. - prezentacja książki

Wydarzenia Października 1956

Sprawa ChełchowskiegoNa stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia

 


okladkaStanisław Ciesielski

Wrocław 1956

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław 1999, ss. 191.
Spis treściWSTĘP   

Rozdział I. MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY

Ludność - Problemy narodowościowe - Odgruzowanie miasta - Infrastruktura komunalna - Sytuacja mieszkaniowa - Przemysł - Handel i usługi - Ochrona zdrowia - Oświata i wychowanie - Ośrodek akademicki - Życie kulturalne - Władza w mieście


Rozdział II. WSTRZĄSY

Ku odwilży - XX Zjazd KPZR - Śmierć Bieruta - Wydarzenia poznańskie


Rozdział III. PO VII PLENUM KC PZPR

VII Plenum KC PZPR - Wrocławskie odgłosy VII plenum - Kryzys w ZMP - W miejskich i wojewódzkich władzach PZPR - Początki samorządów robotniczych - Nowe inicjatywy społeczne


Rozdział IV. GORĄCE DNI

W dniach VIII plenum KC PZPR - Czas wieców - Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wobec wydarzeń węgierskich - We wrocławskich władzach PZPR - Zmiany we władzach "stronnictw sojuszniczych"


Rozdział V. NA DRODZE DO STABILIZACJI

Ruch rad robotniczych - Przemiany w ruchu młodzieżowym - W radach narodowych - Kościół i świeccy katolicy - PZPR - Przygotowania do wyborów - Partyjny finał


ZAKOŃCZENIE   


STRESZCZENIE   Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje